Képviselő – testületi ülés Soltvadkert – 2023. május 31.

N A P I R E N D:
1. A Magyar Állam tulajdonában lévő 6230. Soltvadkert, belterület 2370/1. hrsz alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
2. A 6230. Soltvadkert, Hősök tere 1. sz. (3. hrsz.) alatti ingatlanban a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanrész ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
3. Kiskőrösi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezés jóváhagyása
4. Beszámoló Soltvadkert város közbiztonságának 2022. évi helyzetéről
5. Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 2022. évi beszámoló jelentése
6. Nyárfa Lakópark területvásárlási kérelmének elbírálása
7. Deli Csaba 6230 Soltvadkert, Bocskai u. 143. szám alatti lakos önkormányzati terület megvásárlására érkezett kérelme
8. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény 2022. évi munkájáról
9. Átfogó értékelés a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
10. A Vadkert-Komszolg Kft. 2023. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása
11. VADKERT-KOMSZOLG Kft. felkészülése a 2023. évi üdülési szezonra
12. Összefoglaló jelentés a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről
13. Soltvadkert Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtása, 13. 2022. évi maradványának jóváhagyása
14. Pályázat kiírása a Vadkert Komszolg Kft. ügyvezetői állásának betöltésére
15. „BIZTONSÁG SOLTVADKERT” Vagyonvédelmi Kft részére pótbefizetés jóváhagyása
16. Köztéri szobor – Trianoni emlékmű állítása
17. Soltvadkert Város nemzeti vagyonáról szóló 5/2012. (IV.26.) KT rendelet módosítása
18. A Vadkerti-tó strandterület (3181/7 hrsz) bérletére kötött szerződés 2. sz. módosítása
19. A Soltvadkert, Vadkerti-tó Kemping (3194 hrsz.) bérleti díjának megállapítása
20. Csatlakozás az Országgyűlés 5/2023. (III.31.) OGY határozatához
21. Településrendezési eszközök módosításának indítása (Dózsa György utca szabályozása, Arany J. u. építési övezeti előírásai)
22. Midi Mariann Mónika (6200 Kiskőrös, Kossuth L. út 1.) büfé épület feltüntetési kérelme a Vadkerti-tó strandterületenlis