Képviselő – testületi ülés – Tázlár 2023. május 22.

NAPIRENDI PONTOK:
A polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységről a végre nem hajtott határozatokról
1. Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) ÖR módosításáról
2. Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
3. A Megye Jogú Városok Szövetsége elnöke felhívásához csatlakozásról döntés
4. 2022. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
5. A Magyar Állam tulajdonában lévő tázlári területek ingyenes átvételéről döntés
6. Egyebek: Juniális