Tázlári képviselő-testületi ülés – 2024.05.22

NAPIRENDI PONTOK:
1. napirend: Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (…) számú rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.16.) ÖR módosításáról
2. napirend: Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (…) számú önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról.
3. napirend: Tázlár Község Önkormányzata belső ellenőri 2023. éves ellenőrzéséről készült beszámoló elfogadása
4. napirend: Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (…) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
5. napirend: a Kiskőrösi Rendőrkapitányság Tázlár közbiztonsága 2023. évi ellátásról szóló beszámolóról döntés
6. napirend: a Kiskunhalasi Tűzoltóság 2023. évi munkájáról szóló beszámolóról döntés
7. napirend: Katona József BK Vármegyei Könyvtár 2023. évi könyvtári tevékenységről szóló beszámolójáról döntés
8. napirend: Tázlári Polgárőr Egyesület 2023. évi munkájáról szóló beszámolóról döntés
9. napirend: a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 2023. évi munkájáról szóló beszámolóról döntés
10. napirend: a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjének 2023. évi munkájáról szóló beszámolóról döntés
11. napirend: szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
12. napirend: dr. Szobonya Zoltán Emléklapra felterjesztésekről döntés
13. napirend: a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. beszámolójáról döntés