Tázlári képviselő-testületi ülés – 2024.04.17

NAPIRENDI PONTOK:
1. napirend: Szociális célú tűzifa pályázaton indulás 2024.
2. napirend: az Idősek Nappali Ellátása intézmény 2023. évi munkájáról beszámoló
3. napirend: egészségügyi alapellátás a védőnő 2023. évi munkájáról beszámoló
4. napirend: a helyi vérvételezés 2023. évi ellátásáról beszámoló
5. napirend: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2023. évi munkájáról beszámoló
6. napirend: a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2023. évi munkájáról
beszámoló
7. napirend: az étkeztetés szociális alapszolgáltatás 2023. évi munkájáról beszámoló
8. napirend: Tázlár Község Önkormányzat Konyhája 2023. évi munkájáról beszámoló
9. napirend: Tázlári Mini Bölcsőde 2023. évi munkájáról beszámoló
10. napirend: család- és gyermekjóléti szolgálat 2023. évi munkájáról beszámoló
11. napirend: külterületi házi segítségnyújtás 2023. évi munkájáról beszámoló
12. napirend: belterületi házi segítségnyújtás 2023. évi munkájáról beszámoló
13. napirend: tanyagondnoki beszámoló 2023. évi munkájáról beszámoló
14. napirend: közmunkaprogram 2023. évi munkájáról beszámoló
15. napirend: mezőőri szolgálat 2023. évi munkájáról beszámoló
16. napirend: kulturális alapfeladatok 2023. évi ellátásáról beszámoló
17. napirend: Tázlári Rozmaring Asszonykórus 2023. évi munkájáról beszámoló
18. napirend: Tázlári Értéktár Bizottság 2023. évi munkájáról beszámoló
19. napirend: Tázlári Citerazenekar Egyesület 2023. évi munkájáról beszámoló
20. napirend: Tázlári Football Club 2023. évi munkájáról beszámoló
21. napirend: Tázlári Kézimunka Klub 2023. évi munkájáról beszámoló
22. napirend: Tázlári lakosok 2023. évi véradásáról beszámoló
23. napirend: egészségügyi alapellátás háziorvos 2023. évi beszámolója
24. napirend: egészségügyi alapellátás fogorvos 2023. évi munkájáról beszámoló
25. napirend: Tázlári Citerazenekar Egyesület támogatási kérelme
Egyebek: Tázlári Iskola és Óvoda 2022/2023. tanévről tájékoztatás