Soltvadkert – Testületi ülés 2024. január 31.

N A P I R E N D:
1. Soltvadkert I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala
2. Szent Korona Cukrászda területvásárlási kérelmének elbírálása
3. Beszámoló a Soltvadkerti TV 2023. évi munkájáról
4. Önkormányzati hozzájárulás jégelhárító rendszer működtetéséhez
5. Polgármester 2023. évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és a 2024. évi szabadságtervének jóváhagyása
6. A Települési Értéktár Bizottság beszámolója
7. Döntés a Bethlen Gábor utcai sebességkorlátozásról