Képviselő-testületi ülés – Tázlár 2023. augusztus 29.

NAPIRENDI PONTOK:

A polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységről a végre nem hajtott határozatokról

 1. napirend: Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…) számú önkormányzati rendelete a köztisztaságról és az ahhoz kapcsolódó intézkedésekről
 2. napirend: Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…) számú önkormányzati rendelete Tázlár Község Önkormányzatánál és a hivatalánál nyújtható béren kívüli juttatásokról
 3. napirend: a Tázláron biztosított hulladék-konténer ürítési költségeihez hozzájárulási lehetőségek megvizsgálása
 4. napirend: osztálytalálkozóra Felsőtelepi közösségi ház ingyenes használat engedélyezésének megvitatása
 5. napirend: A Kunság Halas Kft-ben lévő üzletrész értékesítésről szóló tájékoztatás megvitatása, szükség esetén döntés
 6. Egyebek:
 7. a) Élelmezésvezető pályázat kiírásáról tájékoztatás (Tázlár Község Önkormányzat Konyhája)
 8. b) Tájékoztatás: A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési tervhez megküldésre kerültek a Tázláron tervezett fejlesztések (napelempark, ipartelephez vezető út, járda, Lázár dűlő szilárd út, piac,)
 9. c) Tájékoztatás: partneri egyeztetés a TRE módosítás ügyében belterület vegyes övezet és a közösségi árusító hely
 10. d) Tájékoztatás: 600.000 Ft-ot nyert a testvértelepülés pályázat, megvalósítás állásáról
 11. e) a Katolikus Egyháznak, mint fenntartónak az iskolai étkeztetés átadási lehetőségének megvizsgálása
 12. f) Tájékoztatás: a Népi Építészeti Program keretében beadandó 2 kör kiírásának csúszása várható
 13. g) Mártáné Czékus Györgyi visszafoglalkoztatásának tervezéséről tájékoztatás (2023. szeptember 1. napjától 2023. december 31-ig)