Képviselő-testületi ülés – Soltvadkert 2024.05.29

NAPIRENDI PONTOK:
1. Beszámoló Soltvadkert város közbiztonságának 2023. évi helyzetéről
2. Beszámoló Soltvadkert Város Önkormányzat gyermekorvosi szolgálata 2023. évi működéséről
3. Beszámoló Soltvadkert Város Önkormányzat fogászati alapellátásának 2023. évi működéséről
4. Beszámoló a kistérségi gyepmesteri telep 2023. évi működéséről
5. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény 2023. évi munkájáról
6. Átfogó értékelés a 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
7. VADKERT-KOMSZOLG Kft. felkészülése az üdülési szezonra
8. Soltvadkert, belterületi 1744/1 hrsz. alatt felvett ingatlan értékesítésre történő nyilvános meghirdetése
9. Vadász Béla 6230 Soltvadkert, Kútágas dűlő 104. szám alatti lakos rendezési terv módosítása iránti kérelme
10. Településrendezési eszközök módosításának indítása (Ifjúság u. építménymagasság, 226/6 hrsz telephely bővítés, saroktelkeket érintő építési helyek felülvizsgálata)
11. Településrendezési eszközök 50/2023.(V.31.) KT., 65/2023.(VI.28.) határozatokkal
kezdeményezett módosításának lezárása határozattal
12. Településrendezési eszközök 50/2023.(V.31.) KT., 65/2023.(VI.28.) határozatokkal
kezdeményezett módosításának lezárása, rendelet megalkotása
13. Összefoglaló jelentés a 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről
14. Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtása, 2023. évi maradványának jóváhagyása