A Tázlár Község Képviselő-testülete június 20-án tartotta soron következő ülését

NAPIRENDI PONTOK:
A polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységről a végre nem hajtott határozatokról
1. napirend: Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
2. napirend: az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérleti díjairól döntés
3. napirend: a hivatali és igazgatási szünetről szóló jegyzői határozat Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete által történő jóváhagyása, ügyeleti nyitva tartásról döntés a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók ügyében
4. napirend: SZMK kérelem helyiség ingyenes átengedése céljából
5. napirend: a 2023. évi szociális célú tűzifa támogatás igényléséről
6. napirend: Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi beszámolójáról döntés