2020. június 4. Csütörtök
Bulcsú napja van
Hirdetés

HÍREK

Alakuló képviselő-testületi ülés - Tázlár
2019-10-30 08:11:55
2019. október 29-én tartotta alakuló ülését Tázlár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Nyílt ülés napirendi pontjai:
1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
2./ Alpolgármester választása, tiszteletdíjának megállapítása
3./ Ügyrendi Bizottság tagjainak választása
4./ Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak választása
5./ Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagjainak választása
6./ TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00017 azonosító számú, „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Tázláron” című pályázat kapcsán közbeszerzési eljárás lezárása
7./ Tag delegálása a Kiskőrös és térsége ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás tanácsába 8./ Tag delegálása a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi társulási tanácsába
9./ Támogatás biztosítása a 2019. évi koraszülöttek jótékonysági bál megtartásához
10./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának 2019.évi támogatása 11./ Egyebek
Zárt ülés napirendi pontjai:
1./ Élelmezésvezető álláshely pályázat kiírása
2./ Egyebek